Thông báo số 2 về việc tổ chức lễ tốt nghiệp ngày 30/10/2020

26-10-2020

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP

THỰC PHẨM TP. HỒ CHÍ MINH

KHOA CÔNG NGHỆ SINH HỌC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

THÔNG BÁO SỐ 2

V/v Tham dự lễ tốt nghiệp

                                            

Thông báo Sinh viên khoa Công nghệ Sinh học tham dự lễ tốt nghiệp ngày 30/10/2020 xem danh sách chia nhóm (file đính kèm). Sinh viên tập trung theo hướng dẫn dưới đây:

Bước 1: Sinh viên tập trung tại tầng trệt Trung tâm Thư viện nhận lễ phục tốt nghiệp (trình thẻ sinh viên/ CMND cho bộ phận mượn lễ phục và ký tên vào danh sách, sinh viên kiểm tra lễ phục đạt yêu cầu ngay lúc nhận, nếu không đạt yêu cầu đổi lại).

Bước 2: Sinh viên điểm danh vào hội trường để ổn định chỗ ngồi theo nhóm đã chia (Bắt đầu điểm danh lúc 07h30).

Bước 3: Khi nghe MC xướng tên, sinh viên đi theo sự hướng dẫn của Ban tổ chức

Bước 4: Khi làm lễ xong, sinh viên đi xuống và ngồi lại vị trí cũ.

Bước 5: Khi kết thúc lễ trao bằng tốt nghiệp, sinh viên theo thứ tự trở lại tầng trệt Thư viện trả lễ phục (ký tên vào danh sách trả lễ phụcnhận giấy xác nhận trả lễ phục) sau đó nhận bằng chính thức tại Tầng trệt Trung tâm thư viện (từ 10h đến 12h).

 

KHOA CÔNG NGHỆ SINH HỌC