Sinh viên liên hệ khoa về việc thực tập tốt nghiệp

23-10-2020

Những sinh viên có tên dưới đây liên hệ văn phòng khoa Công nghệ sinh học để giải quyết vấn đề thực tập tốt nghiệp:

STT MSSV Họ Tên  Lớp
1 2008170160 LÊ VIỆT VĂN 08DHSH2
2 2008170015 TRẦN THỊ QUỲNH CHÂU 08DHSH3
3 2008170250 TRẦN MINH 08DHSH3
4 2008170072 PHAN THỊ DIỆU LINH 08DHSH1

Sinh viên lưu ý liên hệ trước ngày 30/10/2020. Sau thời hạn trên nếu không liên hệ giải quyết khoa sẽ xử lý theo qui định