NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

19-09-2017

DANH MỤC BÀI BÁO

 

STT Họ tên giảng viên Tên bài báo Tên tạp chí/ Tên hội thảo Trong nước/
 Quốc tế
Năm học
1 Nguyễn Thành Luân
Phạm Văn Lộc
 Vi nhân giống cây gấc Tạp chí nông nghiệp và phát triển nông thôn. ISSN: 1859 4581 Trong nước 2012-2013
2 Nguyễn Thành Luân Khảo sát khả năng sinh bacteriocin của các chủng vi khuẩn lactic và ứng dụng trong bảo quản sinh học Tạp chí Khoa học Công nghệ và Thực phẩm
Trường ĐH CN Thực phẩm TP Tp. Hồ Chí Minh. ISSN: 0866-8132
Trong nước 2013-2014
3 Nguyễn Thành Luân
Phạm Văn Lộc
Nghiên cứu rễ bất định ở cây đinh lăng bằng phương pháp nuôi cấy in vitro Đại học Đà Nẵng
ISSN: 1859 1531
Trong nước 2013-2014
4 Phạm Văn Lộc Xây dựng quy trình nhân giống cây ngọc hân Tạp chí Khoa học và phát triển
ISSN: 1859 0004
Trong nước 2014-2015
5 Phạm Văn Lộc Nghiên cứu ảnh hưởng của nguồn nitơ và cacbon lên tăng sinh khối nấm vân chi (Trametes versicolor) nuôi cấy trong môi trường lỏng Kỷ yếu Hội nghị Nấm học - Nghiên cứu và ứng dụng khu vực phía nam 2014 Trong nước 2014-2015
6 Phạm Văn Lộc Vi nhân giống cây dạ yến thảo (petunia hybrida) Kỷ yếu hội nghị Công nghệ thông tin với biến đổi khí hậu trong phát triên sản phẩm nông nghiệp xuất khẩu ở Việt Nam Trong nước 2014-2015
7 Lại Đình Biên Tạo cộng hợp và đánh giá chất lượng  kháng thể chuột kháng IgG người gắn enzyme horseradish peroxidase ứng dụng trong các phương pháp elisa sử dụng kháng thể người Tạp chí Khoa học Công nghệ và Thực phẩm
Trường ĐH CN Thực phẩm TP Tp. Hồ Chí Minh. ISSN: 0866-8132
Trong nước 2014-2015
8 Huỳnh Lương Do Differentiation Dynamics of Mammary Epithelial Stem Cells From Korean Holstein Dairy Cattle Under ECM- Free Condition Journal of Biomolecular Structure & Dynamics. ISSN 0739-1102 Quốc tế 2014-2015
9 Trần Quốc Huy Nghiên cứu kéo dài thời gian bảo quản nho trong hộp Fridgesmart Tạp chí Khoa học Công nghệ và Thực phẩm
Trường ĐH CN Thực phẩm TP Tp. Hồ Chí Minh. ISSN: 0866-8132
Trong nước 2014-2015
10 Nguyễn Thị Quỳnh Mai
Đào Thị Mỹ Linh
Tối ưu quá trình nuôi cấy thu nhận sinh khối Lactobacillus casei trên môi trường MRS cải biên ĐH Thủ Dầu Một Trong nước 2014-2015
11 Hồ Viết Thế Xác định ví trí các tính trạng số lượng kiểm soát khả năng chịu mặn ở lúa (Oryza sativa L) Tạp chí Khoa học Công nghệ và Thực phẩm
Trường ĐH CN Thực phẩm TP Tp. Hồ Chí Minh. ISSN: 0866-8132
Trong nước 2014-2015
12 Lê Thị Thúy khảo sát ảnh hưởng của chất điều hòa sinh trưởng thực vật và môi trường nuôi cấy đến khả năng tạo rễ cà rốt trong nuôi cấy in vitro ĐH Thủ Dầu Một Trong nước 2014-2015
13 Lê Thị Thúy Nghiên cứu và ứng dụng tại khu vực phía Nam năm 2014 Kỷ yếu hội nghị nấm học Trong nước 2014-2015
14 Nguyễn Minh Phương How might the Trans-Pacific Partnership impact on the pharmaceutical sector in
Vietnam?
Pharmaceutical Patent Analyst Quốc tế 2015-2016
15 Huỳnh Phan Phương Trang Thử nghiệm lên men nước trái cây chanh dây và dâu tằm Tạp chí Khoa học Công nghệ và Thực phẩm
Trường ĐH CN Thực phẩm TP Tp. Hồ Chí Minh. ISSN: 0866-8132
Trong nước 2015-2016
16 Lê Thị Thúy Effect of some factors on root growth and carotenoid product from carrots ( Daucus carrota L.) in vitro Tạp chí khoa học. Trường Đại học An Giang
 ISSN 0866 – 8086
Trong nước 2015-2016
17 Hồ Viết Thế calcineurin b-like protein oscbl4 và oscbl5 tham gia vào quá trình
truyền tín hiệu khi lúa (oryza sativa l.) bị ngập ở giai đoạn nảy mầm
ĐH Nông nghiệp 1 Hà Nội Trong nước 2015-2016
18 Hồ Viết Thế
Ngô Thị Kim Anh
Đánh giá tiềm năng chống chịu ngập và mặn của một số giống lúa địa phương. Tạp chí Khoa học Công nghệ và Thực phẩm
Trường ĐH CN Thực phẩm TP Tp. Hồ Chí Minh. ISSN: 0866-8132
Trong nước 2015-2016
19 Hồ Viết Thế lập bản đồ các tính trạng số lượng liên quan
đến khả năng kháng mặn của lúa ở giai đoạn mạ
Tạp chí khoa học Trường Đại học Cần Thơ. ISSN:1859-2333 Trong nước 2015-2016
20 Nguyễn Thị Quỳnh Mai
Đào Thị Mỹ Linh
Khảo sát khả năng lên men acid lactic từ dịch thủy phân lõi ngô bằng enzyme Viscozyme@ L Tạp chí Khoa học Công nghệ và Thực phẩm
Trường ĐH CN Thực phẩm TP Tp. Hồ Chí Minh. ISSN: 0866-8132
Trong nước 2015-2016
21 Nguyễn Thị Quỳnh Mai
Đào Thị Mỹ Linh
Khảo sát khả năng lên men acid citric của chủng A.niger từ dịch thủy phân bã mía bằng enzyme Tạp chí Khoa học Công nghệ và Thực phẩm
Trường ĐH CN Thực phẩm TP Tp. Hồ Chí Minh. ISSN: 0866-8132
Trong nước 2015-2016
22 Phạm Văn Lộc Nhân giống in vitro lan hoàng thảo kèn" (Dendrobium lituiflorum Lindl.) Tạp chí Khoa học Công nghệ và Thực phẩm
Trường ĐH CN Thực phẩm TP Tp. Hồ Chí Minh. ISSN: 0866-8132
Trong nước 2015-2016
23 Đỗ Thị Hiền Khảo  sát  ảnh  hưởng  của  nồng độ chitosan  đến  sự sinh trưởng và khả năng  kháng nấm của  vi khuẩn lactobacillus trên chủng nấm mốc lasiodiplodia pseudotheobromae gây bệnh trên chôm chôm sau thu hoạch  Tạp chí Khoa học Công nghệ và Thực phẩm
Trường ĐH CN Thực phẩm TP Tp. Hồ Chí Minh. ISSN: 0866-8132
Trong nước 2015-2016
24 Đào Thị Mỹ Linh
Nguyễn Thị Quỳnh Mai
Thử nghiệm tạo sữa bột synbiotic bằng phương pháp sấy phun Tạp chí Khoa học Công nghệ và Thực phẩm (chuyên san)
Trường ĐH CN Thực phẩm TP Tp. Hồ Chí Minh. ISSN: 0866-8132
Trong nước 2016-2017
25 Đào Thị Mỹ Linh
Nguyễn Thị Quỳnh Mai
Khảo sát quá trình vi gói L. casei tạo chế phẩm vi gói synbiotic bổ sung vào thực phẩm chức năng Tạp chí nông nghiệp và phát triển nông thôn. ISSN: 1859 4581 Trong nước 2016-2017
26 Đỗ Thị Hiền Phân lập tuyển chọn chủng vi khuẩn Acetobacter có khả năng oxy hóa ethanol cao và thử nghiệm lên men dấm dứa Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, ISSN: 1859-4433 Trong nước 2016-2017
27 Đỗ Thị Hoàng Tuyến Phân lập vi khuẩn cho hoạt tính nattokinase cao và khảo sát ảnh hưởng một số yếu tố đối với quá trình lên men thu nhận nattokinase Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, ISSN: 1859-4433 Trong nước 2016-2017
28 Hồ Viết Thế Development of Salt Tolerant IR64 Near Isogenic Lines Through Marker-Assisted Breeding Journal of Crop Science and Biotechnology Quốc tế 2016-2017
29 Lại Đình Biên thử nghiệm khả năng tăng trưởng nang lông trên chuột nhắt trắng dưới tác động của nano vàng và dịch chiết đông trùng hạ thảo (cordyceps militaris) Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, ISSN: 1859-4433 Trong nước 2016-2017
30 Lê Thị Thúy Nghiên cứu ảnh hưởng của 2,4-D lên sự phát sinh phôi vô tính cây Thương lục (phytolacca americana L.) nuôi cấy in vitro Kỹ yếu hội nghị công nghệ sinh học toàn quốc khu vực phía nam lần thứ 5, năm 2016; ứng dụng công nghệ sinh học vào thực tiến Trong nước 2016-2017
31 Lê Thị Thúy Ảnh hưởng của các chất điều hòa sinh trưởng thực vật và  môi trường nuôi cấy lên khả năng tăng sinh chồi và rễ in vitro lan hoàng thảo shavin white (dendrobium shavin white) Tạp chí khoa học Công nghệ và Thực phẩm. Trường ĐHCN Thực phẩm TP HCM (chuyên san) Trong nước 2016-2017
32 Phạm Minh Tuấn Khảo sát khả năng đối kháng sinh học của nấm Trichoderma sp. đối với nấm gây bệnh vàng lá thối rễ trên cây có múi Tạp chí Khoa học Công nghệ và Thực phẩm
Trường ĐH CN Thực phẩm TP Tp. Hồ Chí Minh. ISSN: 0866-8132
Trong nước 2016-2017
33 Phạm Văn Lộc Nghiên cứu nhân giống In vitro cây bí kì nam Tạp chí nông nghiệp và phát triển nông thôn. ISSN: 1859 4581 Trong nước 2016-2017
34 Trần Hoàng Ngâu Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến phản ứng PCR phát hiện vi khuẩn Salmonella sp. trên mẫu thực phẩm Tạp chí Khoa học Công nghệ và Thực phẩm
Trường ĐH CN Thực phẩm TP Tp. Hồ Chí Minh. ISSN: 0866-8132
Trong nước 2016-2017
35 Phạm Văn Lộc và cs Khảo sát ảnh hưởng của một số yếu tố đến sự tăng sinh chồi và tạo rễ in vitro cây sen (Nelumbo nucifera Gaertn.) Kỷ yếu Khoa học Công nghệ kỷ niệm 35 năm hội nhập và phát triển Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp. Hồ Chí Minh.  Trong nước 2017-2018
36 Phạm Văn Lộc và cs Nghiên cứu tạo rễ cây mật nhân (Eurycoma longifolia Jack.) bằng phương pháp nuôi cấy in vitro Tạp chí Khoa học Công nghệ và Thực phẩm
Trường ĐH CN Thực phẩm TP Tp. Hồ Chí Minh. ISSN: 0866-8132
Trong nước 2017-2018
37 Phạm Văn Lộc và cs Khảo sát ảnh hưởng của một số yếu tố lên sự tích lũy glucosinolate trong nuôi cấy huyền phù tế bào cây bông cải xanh (Brassica oleracea L. var. italica) Kỷ yếu hội nghị Khoa học toàn quốc lần thứ 3 về nghiên cứu và giảng dạy sinh học ở Việt Nam  Trong nước 2017-2018
38 Hồ Viết Thế và cs tiềm năng sinh học phân tử trong nghiên cứu và lai tạo các giống lúa thích nghi với biến đổi khí hậu Kỷ yếu Khoa học Công nghệ kỷ niệm 35 năm hội nhập và phát triển Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp. Hồ Chí Minh.  Trong nước 2017-2018
39 Hồ Viết Thế và cs đánh giá đa dạng di truyền của một số mẫu điều (anacardium occidentale l.) ở các tỉnh đông nam bộ bằng kỹ thuật rapd Tạp chí Khoa học Công nghệ và Thực phẩm
Trường ĐH CN Thực phẩm TP Tp. Hồ Chí Minh. ISSN: 0866-8132
Trong nước 2017-2018
40 Hồ Viết Thế và cs đánh giá đa dạng di truyền cho một số giống cúc (chrysanthemum spp.) ở miền nam Tạp chí Khoa học Công nghệ và Thực phẩm
Trường ĐH CN Thực phẩm TP Tp. Hồ Chí Minh. ISSN: 0866-8132
Trong nước 2017-2018
41 Hồ Viết Thế và cs Evaluating salt tolerance of twenty traditional rice varieties from Vietnam Tạp chí Khoa học Công nghệ và Thực phẩm
Trường ĐH CN Thực phẩm TP Tp. Hồ Chí Minh. ISSN: 0866-8132
Trong nước 2017-2018
42 Hồ Viết Thế và cs A calcineurin B-like protein participates in low oxygen signalling in rice Functional Plant Biology (Thuộc danh mục Scopus) Quốc tế 2017-2018
43 Hồ Viết Thế và cs Using RAPD technique to evaluate genetic diversity of longan (Dimocarpus longan) population in Vietnam Biodiversitas Quốc tế 2017-2018
44 Hồ Viết Thế và cs Transciptome profiling of short-term response to chilling stress in tolerant and sensitive Oryza sativa spp. Japonica seedlings Functional & Integrative Genomics Quốc tế 2017-2018
45 Lê Thị Thúy và cs Bài báo "Ảnh hưởng của ánh sáng đèn LED lên sự sinh trưởng của Dendrobium lituiflorum Lindl., Dendrobium Shavin White",  Tạp chí Khoa học Công nghệ và Thực phẩm
Trường ĐH CN Thực phẩm TP Tp. Hồ Chí Minh. ISSN: 0866-8132
Trong nước 2017-2018
46 Lê Thị Thúy và cs Bài báo "Ảnh hưởng của chất điều hòa sinh trưởng thực vật lên khả năn nhân chồi và tạo rễ cây thương lục (Phytolacca american)" Tạp chí nông nghiệp và phát triển nông thôn. ISSN: 1859 4581 trong nước 2017-2018
47 Lê Thị Thúy và cs Ảnh hưởng của chất điều hòa sinh trưởng thực vật lên lên việc tạo sẹo và phôi vô tính từ mẫu lá cây thương lục (Phytolacca american) Tạp chí nông nghiệp và phát triển nông thôn. ISSN: 1859 4581 trong nước 2017-2018
48 Nguyễn Thị Tuyết Nhung, Lê Thị Thúy và cs The Mycelium Growth And Weight Of Fresh Fruiting Bodies Of Ganoderma lucidum On The Subtrate Peanut Stem – Leaves Peanut (Arachis hypogaega), Peanut Shell Mixing Of Ratios (Arachis hypogaega) Kỷ yếu hội nghị Khoa học toàn quốc lần thứ 4  về thực phẩm và môi trường Trong nước 2017-2018
49 Phạm Thị Phương Thùy và cs Preparation of cellulose coated hydrogels for controlled drug release Tạp chí Khoa học Công nghệ và Thực phẩm
Trường ĐH CN Thực phẩm TP Tp. Hồ Chí Minh. ISSN: 0866-8132
Trong nước 2017-2018
50 Trịnh Thị Hương và cs Cảm ứng mô sẹo từ lá và nuôi cấy huyền phù tế bào cây bá bệnh (Eurycoma longifolia) Tạp chí nông nghiệp và phát triển nông thôn. ISSN: 1859 4581 Trong nước 2017-2018
51 Trịnh Thị Hương và cs Agrobacterium-mediated transformation of Panax vietnamensis Ha et Grushv. Journal of Biotechnology Trong nước 2017-2018
52 Trịnh Thị Hương và cs Nghiên cứu tạo chồi in vitro cây hoa hồng tỉ muội (Rosa chinensis Jacq. Var. minima Redh) Tạp chí Khoa học Công nghệ và Thực phẩm
Trường ĐH CN Thực phẩm TP Tp. Hồ Chí Minh. ISSN: 0866-8132
Trong nước 2017-2018
53 Trịnh Thị Hương và cs Evaluation of changes in shoot proliferation and chemical components of in vitro cultured Dendrobium of cinale due to organic additives Journal of Applied Horticulture. (Thuộc danh mục Scopus) Quốc tế 2017-2018
54 Đào Thị Mỹ Linh và cs Khảo sát quá trình tạo chế phẩm bromelain dạng bột từ phụ phẩm dứa Tạp chí Khoa học Công nghệ và Thực phẩm
Trường ĐH CN Thực phẩm TP Tp. Hồ Chí Minh. ISSN: 0866-8132
Trong nước 2017-2018
55 Nguyễn Thị Quỳnh Mai và cs Ứng dụng chế phẩm bromelain thu nhận từ phụ phẩm dứa vào quá trình đông tụ sữa tạo phô mai probiotic hương lá dứa Tạp chí khoa học trường ĐH Cần thơ Trong nước 2017-2018
56 Đỗ Thị Hiền và cs Khảo sát ảnh hưởng của nồng độ Carboxymethyl Cellulose đến
khả năng sinh trưởng,tồn tại và kháng nấm của vi khuẩn Lactobacillus trên
chủng nấm mốc Lasiodiplodia Pseudotheobromae 
Tạp chí đại học Đồng Tháp Trong nước 2017-2018
57 Nguyễn Thị Thu Huyền và cs Biohydrogen production by fermentive bacterium Clostridium sp. Tr2 using batch fermenter system controlled pH under dark fermentation Journal of Vietnamese Environment Quốc tế 2017-2018
58 Nguyễn Thị Tuyết Nhung,
Lê Thị Thúy,
Trần Thị Anh Thoa,
 Huỳnh Phan Phương Trang
The Mycelium Growth And Weight Of Fresh Fruiting Bodies Of Ganoderma lucidum On The Subtrate Peanut Stem – Leaves Peanut (Arachis hypogaega), Peanut Shell Mixing Of Ratios (Arachis hypogaega) ICFES  Quốc tế tổ chức tại Đà Nẵng 2017-2018
59 Lại Đình Biên và cs Thử nghiệm khả năng tăng trưởng nang lông trên chuột nhắt trắng dưới tác động của nano vàng và dịch chiết đông trùng hạ thảo (Cordyceps Militaris) Hội nghị khoa học "SINH HỌC VÀ CNSH ỨNG DỤNG KHU VỰC ĐÔNG NAM BỘ LẦN 1 Trong nước 2017-2018
 

DANH MỤC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU

 

 


Các tin khác