Lịch chấm báo cáo Khóa luận tốt nghiệp - 07ĐHSH

20-08-2020

Sinh viên do cán bộ ngoài trường hướng dẫn xem danh sách báo cáo tại đây

Tải Biểu mẫu nhận xét Khóa luận tốt nghiệp dành cho giảng viên hướng dẫn tại đây