GIỚI THIỆU KHOA CÔNG NGHỆ SINH HỌC

14-09-2017

GIỚI THIỆU KHOA CÔNG NGHỆ SINH HỌC

 

Khoa CNSH thuộc trường với tiền thân là bộ môn CNSH được thành lập từ tháng 9 năm 2001. Khoa có chức năng giảng dạy, nghiên cứu và chuyển giao khoa học kỹ thuật thuộc lĩnh vực CNSH góp phần phát triển kinh tế xã hội cho đất nước. Với mục tiêu là đào tạo đội ngũ kỹ sư ngành công nghệ sinh học Có năng lực làm việc, đủ khả năng hội nhập với nền khoa học công nghệ ngày càng phát triển trong nước và trên thế giới cho Tp.HCM và các tỉnh phía nam.

Sau hơn 15 năm xây dựng và trưởng thành, Khoa CNSH đã xây dựng một đội ngũ cán bộ giảng viên tâm huyết và giàu kinh nghiệm. Hiện tại khoa có 25 cán bộ giảng dạy cơ hữu với 100% có trình độ từ thạc sĩ trở lên. Trong đó có 2 PGS TS, 7 TS. Đồng thời lực lượng giảng dạy còn được hỗ trợ bởi các giảng viên giàu kinh nghiệm từ các trường đại học và các cơ sở nghiên cứu.

Khoa CNSH có hai bộ môn trực thuộc là BM Công nghệ Tế bào và BM Kỹ thuật Quá trình Sinh học đảm nhận đào tạo đại học  và cao học ngành CNSH. Khoa trực tiếp quản lý 4 phòng thí nghiệm: PTN Công nghệ Tế bào, PTN Sinh học Phân tử, PTN Kỹ thuật Quá trình Sinh học, PTN CNSH Thực vật với trang thiết bị đang được đầu tư hiện đại, đồng bộ đã đáp ứng tốt cho nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao khoa học kỹ thuật. Đồng thời với các phòng thí nghiệm chung của Nhà trường từ TT Thí nghiệm Thực hành và TT Công nghệ Việt Đức, sinh viên của khoa được học tập và nghiên cứu trong điều kiện tương đối đầy đủ.

Khoa được sự chỉ đạo của BGH Nhà trường. Sự lãnh đạo của Chi bộ Giáo viên 5. Khoa có tổ chức Tổ Công đoàn và Liên Chi Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.


Các tin khác