ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN

19-09-2017

Hiện tại (01/09/2019) Khoa có 27 giảng viên và nhân viên. 100% giảng viên và nhân viên có trình độ sau đại học, tốt nghiệp từ nhiều nước như Hà Lan, Úc, Ý, Nga, Slovakia, Hàn Quốc, Đài Loan và các trường đại học Việt Nam. Về trình độ có: 2 PGS TS, 8 tiến sĩ, 17 thạc sĩ.

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN

 

STT

Họ và tên

Học hàm - Học vị

Chức danh chuyên môn

Email

1

Phạm Minh

Tuấn

Tiến sĩ CN kỹ thuật

Trưởng khoa

pmtuan@cntp.edu.vn

2

Phạm Văn

Lộc

Thạc sĩ

Phó trưởng khoa

phamvanlocst@gmail.com

3

Trần Thị Vân

Anh

Thạc sĩ

Giáo vụ

anhttv@hufi.edu.vn

4

Ngô Thị Kim

Anh

Thạc sĩ

GV bộ môn CN tế bào

anhntk@hufi.edu.vn

5

Lại Đình

Biên

Thạc sĩ

GV bộ môn CN tế bào

bienld@hufi.edu.vn

6

Đỗ Thị

Hiền

Thạc sĩ

GV bộ môn KTQTSH

hiendt@hufi.edu.vn

7

Trần Quỳnh

Hoa

Tiến sĩ

GV bộ môn CN tế bào

hoatq@hufi.edu.vn

8

Trần Quốc

Huy

Thạc sĩ

GV bộ môn KTQTSH

huytq@cntp.edu.vn

9

Đào Thị Mỹ

Linh

Thạc sĩ

GV bộ môn KTQTSH

linhdtm@hufi.edu.vn

10

Nguyễn Thành

Luân

Thạc sĩ

GV bộ môn CN tế bào

luannt@hufi.edu.vn

11

Nguyễn Thị Quỳnh

Mai

Thạc sĩ

GV bộ môn KTQTSH

maintq@hufi.edu.vn

12

Trần Hoàng

Ngâu

Thạc sĩ

GV bộ môn CN tế bào

tranhoangngau@gmail.com

13

Trịnh Xuân

Ngọ

Tiến sĩ

GV bộ môn CN tế bào

ngotrinhxuan@gmail.com

14

Nguyễn Thị Tuyết

Nhung

Thạc sĩ

GV bộ môn CN tế bào

tuyyetnhung@gmail.com

15

Nguyễn Minh

Phương

Tiến sĩ

GV bộ môn CN tế bào

1983nmp@gmail.com

16

Hồ Viết

Thế

Tiến sĩ

GV bộ môn CN tế bào

hovietthe@gmail.com

17

Hoàng Xuân

Thế

Thạc sĩ

GV bộ môn KTQTSH

thehx@hufi.edu.vn

18

Trần Thị Anh

Thoa

Thạc sĩ

GV bộ môn CN tế bào

thoatta@hufi.edu.vn

19

Lê Thị

Thúy

Thạc sĩ

GV bộ môn CN tế bào

lethithuy8666@yahoo.com

20

Phạm Thị Phương

Thùy

Tiến sĩ

GV bộ môn KTQTSH

judypthuy@yahoo.com

21

Huỳnh Phan Phương

Trang

Thạc sĩ

GV bộ môn KTQTSH

tranghpp@hufi.edu.vn

22

Đỗ Thị Hoàng

Tuyến

Thạc sĩ

GV bộ môn KTQTSH

hoangtuyendo86@gmail.com

23

Nguyễn Văn

Vinh

Tiến sĩ

GV bộ môn CN tế bào

vinh.cict@yahoo.com

24

Trịnh Thị

Hương

Tiến sĩ

GV bộ môn CN tế bào

trinhthihuongcsdl@gmail.com

25

Nguyễn Phạm Hương

Huyền

Tiến sĩ

GV bộ môn KTQTSH

nphhuyen@gmail.com

26

Nguyễn Thị Thu

Huyền

Tiến sĩ

GV bộ môn KTQTSH

huyen308@gmail.com

27 Nguyễn Thị Nam  Phương Thạc sĩ GV bộ môn KTQT phụ trách PTN phuongntn@hufi.edu.vn
28 Phạm Minh  Vương Tiến sĩ Giảng viên bộ môn

phamminhvuong28@gmail.com

 

 


Các tin khác